Lista över de ärendegrupper i delegationsordning finns tillgänglig via BUV:s interna dokument på Athena.

Institutionsstyrelsen

Institutionsstyrelsen. Delegationsordning vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Studierektor

Studierektor

Programansvarig

Programansvarig

Avdelningsföreståndare

Föreståndare

Prefekt

Prefekt. Delegationsordning vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Grupper

Etikgrupp