Delegationsordning finns tillgänglig via BUV:s interna dokument på Mondo.

Institutionsstyrelsen

Institutionsstyrelsen. Delegationsordning vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Studierektor

Studierektor

Programansvarig

Se Studierektors

Avdelningsföreståndare

Föreståndaren

Prefekt

Prefekt. Delegationsordning vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Grupper

Etikgrupp