Det är dags för förskoleforskningen att flytta fram positionerna. Men för att göra det krävs förändringar i flera grundantaganden för forskning inom det utbildningsvetenskapliga fältet, skriver Sofia Frankenberg och listar flera punkter som kan föra diskussionen om förskolans vetenskapliga grund framåt.

Läs hela debattartiekl på Pedagogiska magasinets hemsida.