Pressmeddelande: Stor satsning på barn, migration och integration, Stockholms universitet 2016-05-16

Forskningssatsningen kring barn, migration och integration är fakultetsöverskridande men koordineras av Barnrättscentrum, Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet där Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionens professor och tillika prefekt Ann-Christin Cederborg finns representerad.

Arbetet har redan påbörjats och flera forskartjänster utlyses till hösten. Under 2017 och 2018 är ett antal evenemang som workshops och seminarier inplanerade. En slutkonferens och en publikation planeras till början av 2019.

Läs mer

Stockholms barnrättscentrum

Profilområden vid Stockholms universitet

Forskningsprojekt inom barn- och ungdomsvetenskap vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Ann-Christin Cederborg