Nihad Bunar. Fotograf: Björn Dalin

Det är därför viktigt att elever med annat modersmål än svenska får bra förutsättningar att utveckla sitt modersmål parallellt med svenskan. Regeringen tillsätter en utredning som ska se över modersmålsundervisningen och studiehandledningen på modersmål i skolan. Läs hela pressmedelandet - Modersmålsundervisningen ska utredas.