Johanna Lindholm. Foto: Björn Dalin.
Johanna Lindholm. Foto: Björn Dalin.

Ung Media Sverige, Avsnitt 3, 2015, Om att intervjua barn och ungdomar.

Läs mer

Johanna Lindholm

Forskningsprojekt inom barn- och ungdomsvetenskap