Nyhetsbrev för lärarstudenter nr 3 2016, Stockholms universitets studentkår 2016-04-04