VFU-student i skolmiljö

VFU genomförs under våren 2021

Kurserna inom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) inom lärarprogrammen ska i möjligaste mån fortgå som vanligt under vårterminen 2021.

Vissa delar av VFU-kursen så som introduktionsseminarium, reflektionsseminarium och trepartssamtal kommer att ske digitalt.

Fortsatt VFU-verksamhet trots skärpta råd i Stockholm

Folkhälsomyndigheten har från den 29 oktober 2020 skärpt de allmänna råden i Stockholms län men de rör inte förskolor och skolor. Därför kan VFU-verksamheten fortsätta.

Resa med kolletivtrafik till och från VFU-plats

Resan till din VFU-placering räknas som arbetsresa och du kan åka med SL om inga andra alternativ finns. Har du symtom som kan bero på covid-19 ska du inte resa alls.

Folkhälsomyndighetens rekommendation om munskydd i kollektivtrafiken

Nya rekommendationer om att alltid bära engångsmunskydd i kollektivtrafiken i Region Stockholm, gäller från 23 februari till och med 22 mars.

Mer om regionala rekommendationer i Region Stockholm

Ingen förhöjd risk att smittas i grundskola och förskola

Folkhälsomyndigheten har kunnat konstatera att yrkesgrupper som träffar större grupper av barn inom skolan, grundskollärare, förskollärare och barnskötare, inte har en högre relativ risk att diagnostiseras med covid-19 i jämförelse med andra yrkesgrupper.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens sida: Covid-19 hos barn och unga – en kunskapssammanställning (version 2)

Folkhälsomyndihetens information till förskola, skola och gymnasier om covid-19

Institutionen följer lärarutbildningarnas riktlinjer för VFU

VFU-kurserna på Barn– och ungdomsvetenskapliga institutionen följer de riktlinjer för undervisning som gäller för institutionen samt vad som gäller samtlig VFU-verksamhet på alla lärarutbildningar vid Stockholms universitet.

Information till lärarsstudenter om VFU med anledning av coronaviruset

Om du har frågor om VFU-kurser som ges vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen mejla till:

E-post: vfu@buv.su.se