Allmänna barnhuset delar årligen ut forskningsmedel till socialt inriktad barn- och ungdomsforskning. Ansökningsperioden för 2018 är från 15 januari till 15 april. Årets prioriterade område är barn i samhällsvård.
De vill understryka att ansökningar utanför detta område också är varmt välkomna. Ansökningar måste dock avse området för barn och unga i utsatta livssituationer.

Det är möjligt att ansöka om medel för flera projekt och även för fortsättning av redan genomförda eller påbörjade projekt, notera att studien ska omfatta barn i svensk kontext.
Om ni har frågor om forskningsanslagen kontakta forskningsansvarig, Emma Tengwall, E-post: emma.tengwall@allmannabarnhuset.se
Telefon: 0768 60 48 46

Barnhusets vision är att alla barn ska ges rätt till goda uppväxtvillkor. Ett arbete de bedriver ur ett tydligt barnrättsperspektiv och med barnets bästa som utgångspunkt.

Läs mer om forskningsmedlet och ansök här.