Artikel: Early Childhood Education for Sustainability: The OMEP World Project av docent Ingrid Engdahl.

Motivering: "The article summarises a number of research studies in which children participate. The findings demonstrate the significant knowledge that young children hold about environmental issues and their competence in understanding the responsibilities which individuals carry to ensure environmental, social, and economic sustainability."

Springer bad alla sina tidskrifter att utse den artikel som skulle kunna ändra världen genom att ta upp de viktigaste frågorna just nu.

International Journal of Early Childhood utsåg artikeln "Early Childhood Education for Sustainability: The OMEP World Project".

Artikeln beskriver ett stort internationella forskningsprojekt initierat av the World Organisation for Early Childhood Education där de försökte medvetandegöra barn och förskola kring hållbar utveckling. 28 länder, 44 330 barn och 13 225 lärare deltog i projektet.

Läs mer

Engdahl, I. (2015). Early childhood education for sustainability: The OMEP world project. In International Journal of Early Childhood, 47(3), 347-366. doi:10.1007/s13158-015-0149-6.

Docent Ingrid Engdahl

Webbfilm

Webbfilm med Ingrid Engdahl: Hur kan förskolan arbeta för en hållbar utveckling?

Föreläsning i maj

Den 12 maj 2016 kl 18:15 föreläser Ingrid Engdahl vid Alumnkväll BUV (anmälan senast 3 maj)
Titel: Lärande för hållbar utveckling i förskolan, fritidshem och skola – Barns delaktighet och inflytande i arbetet med att vrida vardagen mot en mer hållbar livsstil
Med utgångspunkt i ett internationellt projekt som vände sig till barn i åldrarna 0-8 år kommer jag att lyfta frågor om barns delaktighet och inflytande i arbetet med att vrida vardagen mot en mer hållbar livsstil.  En koppling görs även till FN:s nya Sustainable Development Goals 2015-2030 och UNESCO:s Global Action Program 2015-2019.