Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund, Natur & Kultur