Professor Anne-Li Lindgren
Professor Anne-Li Lindgren

Artikel: Synen på barn mer komplex, Tidningen Förskolan, 2016-10-12

Ingress i artikeln: Det har länge pratats om det kompetenta barnet. Vad det betyder beror på vem man frågar och för många blir innebörden allt mer komplicerad.

Agneta Jonsson vid Högskolan i Kristianstad och Anne-Li Lindgren vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet uttalar sig om barnsynen.

Läs mer

Professor Anne-Li Lindgren