Lediga anställningar

Lediga anställningar

Här nedan finner du lediga anställningar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, utifall aktuella sådana finns.

Fler lediga tjänster återfinns där Stockholms universitet utlyser samtliga lediga tjänster:

Stockholms universitets lediga anställningar: www.su.se/ledigaanstallningar

Mall för forskningsplan – ansökan, doktorandtjänst vid BUV (126 Kb)

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  • Ledig tjänst: Doktorand i barn- och ungdomsvetenskap, inriktning humor och makt 2020-02-17 ​​​​​​​Doktorand i barn- och ungdomsvetenskap, med inriktning mot humor och makt i multietniska utbildningskontexter, vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Sista ansökningsdag: 2020-05-01. Ref.nr SU FV-0567-20. Doktorandens avhandlingsarbete kommer att bedrivas inom ramen för ämnet barn- och ungdomsvetenskap.
  • Lediga tjänster: Doktorander i barn- och ungdomsvetenskap (3-5) 2020-02-14 Vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Sista ansökningsdag: 2020-05-01. Ref.nr SU FV-0551-20. Doktorandens avhandlingsarbete kommer att bedrivas inom ramen för ämnet barn- och ungdomsvetenskap.
  • Lediga tjänster: Doktorander i förskoledidaktik (3-5) 2020-02-14 Vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Sista ansökningsdag: 2020-05-01. Ref.nr SU FV-0552-20. Doktorandens avhandlingsarbete kommer att bedrivas inom ramen för förskoledidaktik.
  • Forskningsassistent (tidsbegränsad anställning) 2020-02-04 Projektgruppen för forskningsprojektet ”Familjers vardagsmobilitet i socialt utsatta områden: villkor, förhandlingar och utmaningar för hållbar urbanism” vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, söker en forskningsassistent. Sista ansökningsdag: 2020-02-17.

KONTAKT

Besöksadress
Svante Arrhenius väg 21 A, Frescati, Stockholms universitet

Postadress
Stockholms universitet
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
SE - 106 91 Stockholm

Faktureringsadress (sve)
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö

Organisationsnummer
Stockholms universitet: 202100-3062

Telefon: 08- 16 20 00 (vxl)
E-post: registrator@buv.su.se

För studentärende kontakta:
Studentexpeditionen
Studie- och karriärvägledare

Centrum för barnkulturforskning

Allmän information:
cbk@barnkultur.su.se

Telefon: 08-163687

www.buv.su.se/cbk
 

Rickard Jonsson. Foto: Niklas Björling.

Intervjuer och föreläsningar

Läs intervjuer och se föreläsningar med våra lärare och forskare.

Institutionen på Facebook