Lediga anställningar

Lediga anställningar

Här nedan finner du lediga anställningar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, utifall aktuella sådana finns.

Fler lediga tjänster återfinns där Stockholms universitet utlyser samtliga lediga tjänster:

Stockholms universitets lediga anställningar: www.su.se/ledigaanstallningar

Mall för forskningsplan – ansökan, doktorandtjänst vid BUV (126 Kb)

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  • Ledigt tjänst: Universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap med inriktning förskola 2021-05-07 Tjänsteutlysning vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Sista ansökningsdag: 2021-05-31.
  • Ledig tjänst: Administratör 2021-04-26 vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Sista ansökningsdag: 2021-05-14. Ref.nr Su FV-1540-21
  • Ledig tjänst: Adjungerad adjunkt i barn- och ungdomsvetenskap med inriktning mot förskoledidaktik 2021-04-07 Arbetsuppgifterna består i huvudsak av undervisning och handledning på grundnivå och VFU-besök hos studenter i förskolan, där trepartssamtal ingår, samt därtill hörande administrativt arbete i anslutning till aktuella kurser. I anställningen ingår bland annat att genomföra undervisning av studenter i praktiska arbetsuppgifter och handledning i anslutning till VFU för att utveckla studenternas praktiska färdigheter i didaktiskt arbete med förskolebarn. I uppdraget ingår också att förbereda studenterna inför mötet med föräldrar, skolledning och övrig förvaltning.
  • Ledig tjänst: Adjunkt med inriktning mot förskoledidaktik (tidsbegränsad anställning) 2021-04-07 Arbetsuppgifterna består i huvudsak av att undervisa och handleda studenter på grundnivå och att göra VFU-besök i förskolan, där trepartssamtal med studenter och VFU-handledare ingår. I anställningen ingår även att leda, organisera och administrera kurser och genomföra undervisning av studenter i praktiska arbetsuppgifter och handledning i anslutning till VFU för att utveckla studenternas praktiska färdigheter i didaktiskt arbete med förskolebarn, särskilt med fokus på kreativa lärprocesser. I uppdraget ingår också att förbereda studenterna inför mötet med föräldrar, skolledning och övrig förvaltning. Sista ansökningsdag: 2021-04-29.
  • Ledig tjänst: Universitetslektor i Förskoledidaktik (tidsbegränsad anställning) 2021-04-07 Arbetsuppgifterna består i att, inom ämnet, bedriva undervisning och forskning på grund- och avancerad nivå. Anställningen har en orientering mot kurser inom förskollärarprogrammet med särskilt fokus på utvecklingsvetenskap, språkutveckling och historiska perspektiv. Likaså i kurser på engelska mot naturvetenskap och hållbar utveckling samt matematik och teknik. Administrativa ansvarsuppgifter inom avdelningen och institutionens verksamhet kan också bli aktuella. Läs mer om tjänsten via rubrikens länk. Sista ansökningsdag: 2021-04-15.
  • Utlysning: Doktorander i förskoledidaktik (1-3) 2021-04-07 Förskoledidaktik som mångvetenskapligt forskningsfält och kunskapsområde behandlar frågor om utbildning, undervisning, utveckling, socialisation, lek och omsorg. Förskoledidaktik omfattar studier om barns utforskande och lärande i relation till olika ämnesinnehåll såsom språk, matematik och naturvetenskap i och utanför förskolan. Stor vikt läggs vid etiska förhållningssätt, estetik och förskolebarns relation till samhället och digitaliseringens betydelse. Läs mer om tjänsten via titelns länken. Sista ansökningsdag: 2021-05-01.
  • Utlysning: Doktorander i barn- och ungdomsvetenskap (1-3) 2021-04-07 Doktorandens avhandlingsarbete kommer att bedrivas inom ramen för ämnet barn- och ungdomsvetenskap med en av följande inriktningar: Barn- och ungdomsvetenskap, Barn- och ungdomsvetenskap med inriktning mot fritidshem eller Barn- och ungdomsvetenskap med inriktning mot barnkultur. Läs mer om tjänsten via titelns länken. Sista ansökningsdag: 2021-05-01.

KONTAKT

Besöksadress
Svante Arrhenius väg 21 A, Frescati, Stockholms universitet

Postadress
Stockholms universitet
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
SE - 106 91 Stockholm

Faktureringsadress (sve)
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö

Organisationsnummer
Stockholms universitet: 202100-3062

Telefon: 08- 16 20 00 (vxl)
E-post: registrator@buv.su.se

För studentärende kontakta:
Studentexpeditionen
Studie- och karriärvägledare

Centrum för barnkulturforskning

Allmän information:
cbk@barnkultur.su.se

Telefon: 08-163687

www.buv.su.se/cbk
 

Rickard Jonsson. Foto: Niklas Björling.

Intervjuer och föreläsningar

Läs intervjuer och se föreläsningar med våra lärare och forskare.

Institutionen på Facebook