Lediga anställningar

Lediga anställningar

Här nedan finner du lediga anställningar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, utifall aktuella sådana finns.

Fler lediga tjänster återfinns där Stockholms universitet utlyser samtliga lediga tjänster:

Stockholms universitets lediga anställningar: www.su.se/ledigaanstallningar

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  • Ledig tjänst: Adjungerad lärare mot fritidshem 2019-11-15 Arbetsuppgifterna består av VFU-besök (trepartssamtal) hos studenter på fritidshem, läsning av VFU portföljer och undervisning i grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem samt därtill hörande administrativt arbete i anslutning till aktuella kurser.
  • Ledig tjänst: VFU-administratör (tidsbegränsad anställning) 2019-11-15 Nu söker vi en VFU-administratör (administratör för verksamhetsförlagd utbildning). Arbetet innebär ett nära samarbete och administrativt stöd till institutionens VFU-studierektor i en mängd frågor.

KONTAKT

Besöksadress
Svante Arrhenius väg 21 A, Frescati, Stockholms universitet

Postadress
Stockholms universitet
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
SE - 106 91 Stockholm

Faktureringsadress (sve)
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö

Organisationsnummer
Stockholms universitet: 202100-3062

Telefon: 08- 16 20 00 (vxl)
E-post: registrator@buv.su.se

För studentärende kontakta:
Studentexpeditionen
Studie- och karriärvägledare

Centrum för barnkulturforskning

Allmän information:
cbk@barnkultur.su.se

Telefon: 08-163687

www.buv.su.se/cbk
 

Rickard Jonsson. Foto: Niklas Björling.

Intervjuer och föreläsningar

Läs intervjuer och se föreläsningar med våra lärare och forskare.

Institutionen på Facebook