Vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet arbetar omkring 130 medarbetare som bedriver undervisning och forskning inom barn- och ungdomsvetenskap, förskoledidaktik, barnkultur och fritidspedagogik.

Projektbeskrivning

Vi utlyser en anställning som forskare inom ramen för forskningsprojektet Föräldrars och vänners respons på killars våld mot tjejer i nära relationer, finansierat av FORTE. Syftet med projektet är att undersöka de perspektiv pojkar och unga män (13-21 år) som utövat våld i nära relation har på föräldrars och vänners respons, samt dessas perspektiv på våldet och sin respons. I studien intervjuas killar som utövat lindrigt till grovt fysiskt eller sexuellt våld i nära relation samt föräldrar och vänner som gett någon form av stöd i samband med våldet. Intervjuerna studeras utifrån tematisk och narrativ analys för att undersöka killarnas och det relationella sammanhangets perspektiv på våldet, dess respons och hur det förändras över tid.

Arbetsuppgifter
Du förväntas samarbeta med de andra forskarna i projektet kring fältarbete och analysarbete, samt din egen forskning inom ramen för projektet.

Behörighetskrav
En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Vi söker en erfaren forskare med doktorsexamen i sociologi eller relaterade discipliner. Du har dokumenterad erfarenhet av kvalitativ analys. Särskilt meriterande är erfarenhet av att arbeta utifrån genusteoretiska och poststrukturella perspektiv med fokus på maskulinitet och ungdomskultur. Du förväntas kunna planera ditt arbete självständigt och att anta ett problemlösande förhållningssätt. Andra egenskaper som värderas är noggrannhet och god kommunikationsförmåga i tal och skrift. Stort värde läggs på samarbetsförmåga och social kompetens. Flytande svenska samt mycket goda kunskaper i engelska är ett krav.

Bedömningsgrunder
Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid:

1) vetenskaplig skicklighet,

2) ämnesspecifik kunskap kring projektets tema,

3) dokumenterade kunskaper inom kvalitativ metod av relevans för projektet,

4) skriftliga färdigheter och

5) kommunikations- och samarbetsförmåga.

Vetenskaplig skicklighet baseras på meritförteckning och intervjuer.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare med sex månaders provanställning. Tillträde 2018-05-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av projektledare, professor Lucas Gottzén, tfn 08-120 762 24, lucas.gottzen@buv.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på Ansök.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – din tidigare forskning och hur den passar projektet och dess tematik
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – hos oss ger utbildning och forskning resultat.