Lediga anställningar

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet
  4. Om oss
  5. Lediga anställningar
  6. Adjunkt i barn- och ungdomsvetenskap (tidsbegränsad anställning)

Adjunkt i barn- och ungdomsvetenskap (tidsbegränsad anställning)

vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Sista ansökningsdag: 2018-10-31. Ref.nr SU FV-3454-18

Vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet arbetar omkring 130 medarbetare som bedriver undervisning och forskning inom barn- och ungdomsvetenskap, förskoledidaktik, barnkultur och fritidspedagogik.
 

Ämne/ämnesbeskrivning
Barn- och ungdomsvetenskap är ett tvärvetenskapligt huvudområde där barns och ungas liv studeras, med gemensamma nämnare kring uppväxt, livsvillkor och social interaktion. Teoretiskt och metodologiskt hämtas kunskap från discipliner från hela fältet av humaniora och samhällsvetenskap. Barns och ungas egna perspektiv på sina erfarenheter är ett centralt intresse inom huvudområdet, ett annat är de kulturella aspekter som kringgärdar barns och ungas vardagsliv, där kritiska perspektiv läggs på hur barndom och ungdom formuleras och vilka konsekvenser detta får. Olika samhällsarenor studeras, såsom familj, skola, fritidshem och andra samhällsinstitutioner, liksom barn och unga i media, på fritiden och i civilsamhället.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består i huvudsak av seminariehandledning och annan undervisning i kurser som institutionen ger inom ramen för Stockholm Universitets olika lärarprogram. Den huvudsakliga inriktningen på dessa kurser är sociala relationer i skolan. Även arbete inom andra kurser på institutionen kan vara aktuella, inklusive arbete med VFU. Arbete med examinationer och till kurserna hörande administration ingår även som en del av arbetet.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som adjunkt är den som har avlagt kandidat, magister- eller masterexamen i barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, pedagogik, eller har motsvarande kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de uppgifter som ska ingå i anställningen. Erfarenhet av undervisning i skola eller förskola är ett krav liksom tidigare erfarenhet av högskoleundervisning.

För behörighet krävs att den sökande har god ämnesmässig anknytning till såväl barn- och ungdomsvetenskap som lärarutbildning.

Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och bruk av svenska språket.

Bedömningsgrunder
Stor vikt fästs vid pedagogisk skicklighet, visad genom undervisning inom den aktuella anställningens ämnesområde och inriktning.

Vikt fästes vid förmåga att samarbeta med lärarkollegor, teknisk administrativ personal och forskare.

Vikt fästes vid att ha avlagt magister eller masterexamen inom ett för anställningen relevant ämnesområde.

Särskilt meriterande är erfarenhet av undervisning på lärarutbildning.

Erfarenhet från att handleda eller undervisa vuxna elever bedöms efter karaktär och omfattning.

Högskolepedagogisk utbildning
Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid, 2019-01-01 till 2019-06-30. Anställningsformen adjunkt vid Stockholms universitet innebär inga befordringsmöjligheter till vetenskapliga anställningar på högre nivå.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av föreståndare Rickard Jonsson, rickard.jonsson@buv.su.se samt av studierektor Björn Sjöblom, tfn 08-120 765 30, bjorn.sjoblom@buv.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.

Sista ansökningsdag: 2018-10-31

 
 
 
Bokmärk och dela Tipsa

KONTAKT

Besöksadress
Frescati Hagväg 16B, 20 & 24, Frescati, Stockholms univsersitet

Postadress
Stockholms universitet
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
SE - 106 91 Stockholm

Faktureringsadress (sve)
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö
Mer information

Organisationsnummer
Stockholms universitet: 202100-3062

Telefon: 08- 16 20 00 (vxl)
E-post: registrator@buv.su.se

För studentärende kontakta:
Studentexpeditionen
Studie- och karriärvägledare

Centrum för barnkulturforskning

Allmän information: cbk@barnkultur.su.se

Expedition
E-post: cbk@barnkultur.su.se
Telefon: 08-163687

Hitta till CBK

LEDNING

Prefekt
Mats Börjesson
E-mail: prefekt@buv.su.se

Ställföreträdande prefekt
Anne-Li Lindgren

Biträdande prefekt
Ansvar för studentärenden
Margareta Aspán

Presentationer av alla medarbetare

Rickard Jonsson. Foto: Niklas Björling.

Intervjuer och föreläsningar

Läs intervjuer och se föreläsningar med våra lärare och forskare.

Institutionen på Facebook