Lediga anställningar

Lediga anställningar

Här nedan finner du lediga anställningar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, utifall aktuella sådana finns.

Fler lediga tjänster återfinns där Stockholms universitet utlyser samtliga lediga tjänster:

Stockholms universitets lediga anställningar: www.su.se/ledigaanstallningar

Mall för forskningsplan – ansökan, doktorandtjänst vid BUV (126 Kb)

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  • Doktorander i förskoledidaktik (1-3) 2021-02-10 Förskoledidaktik som mångvetenskapligt forskningsfält och kunskapsområde behandlar frågor om utbildning, undervisning, utveckling, socialisation, lek och omsorg. Förskoledidaktik omfattar studier om barns utforskande och lärande i relation till olika ämnesinnehåll såsom språk, matematik och naturvetenskap i och utanför förskolan. Stor vikt läggs vid etiska förhållningssätt, estetik och förskolebarns relation till samhället och digitaliseringens betydelse. Läs mer om tjänsten via titelns länken. Sista ansökningsdag: 2021-05-01.
  • Doktorander i barn- och ungdomsvetenskap (1-3) 2021-02-10 Doktorandens avhandlingsarbete kommer att bedrivas inom ramen för ämnet barn- och ungdomsvetenskap med en av följande inriktningar: Barn- och ungdomsvetenskap, Barn- och ungdomsvetenskap med inriktning mot fritidshem eller Barn- och ungdomsvetenskap med inriktning mot barnkultur. Läs mer om tjänsten via titelns länken. Sista ansökningsdag: 2021-05-01.

KONTAKT

Besöksadress
Svante Arrhenius väg 21 A, Frescati, Stockholms universitet

Postadress
Stockholms universitet
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
SE - 106 91 Stockholm

Faktureringsadress (sve)
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö

Organisationsnummer
Stockholms universitet: 202100-3062

Telefon: 08- 16 20 00 (vxl)
E-post: registrator@buv.su.se

För studentärende kontakta:
Studentexpeditionen
Studie- och karriärvägledare

Centrum för barnkulturforskning

Allmän information:
cbk@barnkultur.su.se

Telefon: 08-163687

www.buv.su.se/cbk
 

Rickard Jonsson. Foto: Niklas Björling.

Intervjuer och föreläsningar

Läs intervjuer och se föreläsningar med våra lärare och forskare.

Institutionen på Facebook