Kontakt

Adminitsratörer på studentexpeditionen vid BUV

Studentexpeditionens öppettider

Den fysiska Studentexpeditionen är fortsatt stängd för besök men du når kursadministratörerna på mejl och telefon enligt ordinarie öppettider. Under första veckan på terminen kan du träffa studentexpeditionen via Zoom måndag-fredag mellan kl. 12-13.

Svante Arrhenius väg 21 A

Studie- och karriärvägledning

Om du har frågor om våra utbildningar eller dina pågående studier är du välkommen att kontakta våra studievägledare. Viken studievägledare du ska kontakta beror på vilket ämne du är intresserad av eller studerar.

Ledning

Institutionsstyrelsen och prefekten är högsta beslutande organ vid institutionen.

Administration och ansvarsområden

Personal

KONTAKT

Besöksadress
Svante Arrhenius väg 21 A, Frescati, Stockholms universitet

Postadress
Stockholms universitet
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
SE - 106 91 Stockholm

Faktureringsadress (sve)
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö

Organisationsnummer
Stockholms universitet: 202100-3062

Telefon: 08- 16 20 00 (vxl)
E-post: registrator@buv.su.se

För studentärende kontakta:
Studentexpeditionen
Studie- och karriärvägledare

Centrum för barnkulturforskning

Allmän information:
cbk@barnkultur.su.se

Telefon: 08-163687

www.buv.su.se/cbk
 

Rickard Jonsson. Foto: Niklas Björling.

Intervjuer och föreläsningar

Läs intervjuer och se föreläsningar med våra lärare och forskare.

Institutionen på Facebook