Studentexpeditionen. Foto: Niklas Björling.
Studentexpeditionen. Foto: Niklas Björling.

 

Öppettider under sommaren

Den 25 juni-12 augusti är våra ytterdörrar låsta. Besökare till Studentexpeditionen på Frescati Hagväg 20B kan använda ringklockan vid dörren för att bli insläppta, dock är Studentexpeditionen helt stängd från 13 juli till 29 juli.

Öppettider

  förmiddag  eftermiddag
Måndag 10-11:30  
Tisdag 10-11:30 13:30-14:30
Onsdag 10-11:30  
Torsdag 10-11:30 13:30-14:30
Fredag 10-11:30  

 

Telefontider

Kontakta den kursadministratör som har hand om din utbildning (se respektive administratörs telefonnummer nedan).

  Telefontid
Måndag 13:30-14:30
Tisdag 13:30-14:30
Torsdag 13:30-14:30

 

Mejla till studentexpeditionen

Om du har allmänna frågor om våra utbildningar m.m. är du välkommen att kontakta oss via e-post: studentexpedition@buv.su.se.

Vid mer specifika frågor om kurser och registrering, betygsrapportering m.m. vänligen kontakta respektive kursadministratör. Du hittar även mer information om kurser och program samt kontakpersoner via kurshemsidor

______________________________________________________________________

Lärarpostfack

Om du vill lämna dokument till din lärare hittar du postfack i det hus läraren har sitt kontor, se kontaktuppgifter via personalpresentationer.

Postfacken finns:

 • Frescati Hagväg 24: Gå in huvudingången, postfack direkt till höger i trapphuset.
 • Frescati Hagväg 16 B: En trappa upp (plan 2), gå vänster (mot 225), utanför toaletterna som finns på din vänstra sida finns postfack.

----------------------------------------------------

Kursadministratörer vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Linda Krait

E-post: linda.krait@buv.su.se
Tfn:08-1207 6406

Administrerar:

 • Förskollärarprogrammet termin 7
 • Självständigt arbete inom Förskollärarprogrammet
 • Att handleda verksamhetsförlagd utbildning i förskolan, 7,5 hp (Fristående kurs)
 • VFU-administratör

 

Linda Krait. Foto: Niklas Björling
Linda Krait. Foto: Niklas Björling

 

 

Malin Håkansson

E-post: malin.hakansson@buv.su.se
Tfn: 08-1207 6246

Administrerar:

 • Engelskspråkiga kurser
 • Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap (programadministratör)
 • Masterprogrammet i barnets bästa och mänskliga rättigheter (programadministratör)
 • Internationell koordinator

 

Malin Håkansson. Foto: Björn Dalin.
Malin Håkansson. Foto: Björn Dalin.

 

 

Maria Lund

E-post: maria.lund@buv.su.se
Tfn: 08-1207 6252

Administrerar:

 •  Magisterprogrammet i förskoledidaktik (programadministratör)

 

Maria Lund. Foto: Niklas Björling
Maria Lund. Foto: Niklas Björling

 

 

David Lundberg

E-post: david.lundberg@buv.su.se
Tfn: 08-1207 6250

Administrerar:

 • Förskollärarprogrammet, termin 4 och 6 (programadministratör)
 • Programadministratör för äldre lärarprogram (antagna HT2001-VT2011) med inriktning mot förskolan.

 

David Lundberg. Foto: Niklas Björling.
David Lundberg. Foto: Niklas Björling.

 

 

Felicia Flodin

E-post: felicia.flodin@buv.su.se
Tfn: 08-1207 6567

Administrerar:

 • Utbildningsvetenskapliga kärnan-kurser för antagna från och med HT-11
 • Lärarutbildning, allmänt utbildningsområde AUO2 och generell AUO
 
Felicia Flodin. Foto: Niklas Björling.jpg
Felicia Flodin. Foto: Niklas Björling.jpg

 

 

Johanna Pirttikoski

E-post: johanna.pirttikoski@buv.su.se
Tfn: 08-1207 6286

Administrerar:

 • Förskollärarprogrammet termin 1 och 5
 • Förskollärarprogrammet inom Utländska Lärares Vidareutbildning, termin 2, 3 och 4.

 

Johanna Pirttikoski. Foto: Clément Morin
Johanna Pirttikoski. Foto: Clément Morin

 

 

Norah Shagir

E-post: norah.shagir@buv.su.se
Tfn: 08-1207 6499

Administrerar:

 • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, termin 1, 4 och 6 (programadminstratör)
 • Lärarprogrammet med inriktning mot fritidspedagogik och lärande (programadminstratör)
 • Att handleda professionsutveckling i verksamhetsförlagd utbildning, fritidshem, 7,5 hp (fristående kurs)
 • Självständigt arbete inom barn- och ungdomsvetenskap

 

Norah Shagir. Foto: Niklas Björling
Norah Shagir. Foto: Niklas Björling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Lindstedt

E-post: emma.lindstedt@buv.su.se
Tfn: 08-12 07 62 53

Administrerar:

 • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, termin 2, 3 och 5
 • VAL - Vidareutbildning av förskollärare
 • Fristående kurser inom fritidshemspedagogik
 • Fristående kurser inom barn- och ungdomsvetenskap
Emma Jansson. Foto Niklas Björling
Emma Lindstedt. Foto Niklas Björling

 

 

Forskarutbildning

   

Beatrice Chaveroche

E-post: beatrice.chaveroche@buv.su.se
Tfn: 08-1207 6223

Administrerar:

 • Forskarutbildning
 • Uppdragsutbildning

 

Beatrice Chaveroche. Foto: Niklas Björling
Beatrice Chaveroche. Foto: Niklas Björling

 

 

 

_________________________________

Centrum för barnkulturforskning (CBK)

CBK har en egen studentexpedition som du hittar vid Södra huset, hus D, Universitetsvägen 10D.
Studentexpedition CBK

_________________________________

In English: Student affairs office