Introduktionsdag för nya grundlärare i fritidshem vid Stockholms universitet

Förmiddagen - för alla lärarstudenter

Gemensam introduktion för alla lärarutbildningar

Tid: Klockan 10:00-12:00.
Plats: Aula Magna, Frescati, tunnelbanestation Universitetet

Läs hela programmet för den gemensamma introduktionen för lärarstudenter

Eftermiddagen - programintroduktion

Introduktion för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Tid: Klockan 13:00-16:00
Plats: Hörsal B4, Södra huset (hus B), Frescati

Presentationer under eftermiddagen

 • Om Grundlärarprogrammet inriktning fritidshem
  Programansvarig Anna-Lena Ljusberg
 • Välkomna till Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
  Prefekt Mats Börjesson
 • Föreläsning
  Professor Rickard Jonsson, vetenskapligt ansvarig för programmet
 • Internationalisering
  Internationell koordinator Malin Håkansson
 • Information från kursadministrationen
  Administratör Norah Shagir
 • Flygande frågor
 • Idrottsföreningen för studenter vid Stockholms universitet (SSIF)
 • BUVs studentråd
 • Avslutning

Campuspubrunda kl. 16

Stockholms universitets studentkår samlar alla studenter som är pubsugna utanför Aula Magna kl. 16.00 för gemensam avfärd mot de olika pubarna. Samtliga studentpubar har gratis inträde och priserna på mat och dryck är humana.

Anmäl dig gärna i Facebook-eventet!

___________________________________________

Läs här för mer information om:

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Studentinflytande, studentkår och studentråd vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Lärarstudenter vid Stockholms universitet, Stockholms universitets studentkår

Föreningen Lärarstudenterna (LäS)