Introduktionsdag för studenter som ska läsa Förskollärarprogrammet

Förmiddagen - för alla lärarstudenter

Gemensam introduktion för alla lärarutbildningar

Tid: Klockan 10:00-12:00.
Plats: Aula Magna, Frescati, tunnelbanestation Universitetet

Läs hela programmet för den gemensamma introduktionen för lärarstudenter

Eftermiddagen - programintroduktion

Introduktion för Förskollärarprogrammet och

Förskollärarprogrammet inom Utländska Lärares Vidareutbildning

Tid: Klockan 13:00-15:30.
Plats: Hörsal C6, Södra huset (hus C), Frescati

Presentationer under eftermiddagen

 • Välkommen till Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
  Prefekt Mats Börjesson och studierektor Ida Bertell
 • Om utbildningen – en förberedelse för förskolläraryrket
  Föreståndare Anna Palmer

Paus

 • Om registreringar, studentexpeditionen, ”Mina studier” och lärplattformen Mondo
  Information av kursadministratörerna
 • Studentrådet, studiebevakare lärarutbildningen samt Idrottsföreningen för studenter vid Stockholms universitet (SSIF)
 • Alumnverksamheten vid institutionen
  Lärare Gudrun Hellström och Annika Flick
 • En flygande start på förskollärarprogrammet!
  Anna Palmer och Ida Bertell
 • Avslutning och ”Frågemingel”
  Passa på att ställa dina frågor!

Campuspubrunda kl. 16

Stockholms universitets studentkår samlar alla studenter som är pubsugna utanför Aula Magna kl. 16.00 för gemensam avfärd mot de olika pubarna. Samtliga studentpubar har gratis inträde och priserna på mat och dryck är humana.

Anmäl dig gärna i Facebook-eventet!

___________________________________________

Läs här för mer information om:

Förskollärarprogrammet

Förskollärarprogrammet inom Utländska lärares vidareutbildning

Studentinflytande, studentkår och studentråd vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Lärarstudenter vid Stockholms universitet, Stockholms universitets studentkår

Föreningen Lärarstudenterna (LäS)