Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

Gemensam introduktion för alla lärarutbildningar

Tid: Klockan 10:00-12:00.
Plats: Aula Magna, Frescati, tunnelbanestation Universitetet

Läs hela programmet för den gemensamma introduktionen för lärarstudenter

Introduktionsdag för Förskollärarprogrammet & Förskollärarprogrammet inom Utländska Lärares Vidareutbildning (ULV)

Tid: Klockan 13:00-15:30.
Plats: Hörsal 6, Södra huset (hus C), Frescati

Program för eftermiddagen

Välkommen till universitet och institutionen

Studierektor Johanna Unga

Om utbildningen – en förberedelse för förskolläraryrket

Föreståndare Anna Palmer

PAUS

Om registreringar, studentexpeditionen, ”Mina studier” och lärplattformen Mondo

Information av kursadministration

Alumninformation

Alumnrepresentanter Gudrun Hellström och Annika Flick

En flygande start på förskollärarprogrammet!

Anna Palmer och Johanna Unga

Studentrådet presenterar sig

Avslutning och ”Frågemingel”

En möjlighet att ställa frågor

___________________________________________

Studentkårens pub på café Bojan

Efter dagens slut håller Stockholms universitets studentkår pub på Café Bojan (Google Maps).

___________________________________________

Lär här för mer information om

Förskollärarprogrammet

Förskollärarprogrammet inom Utländska lärares vidareutbildning

Studentinflytande, studentkår och studentråd vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen