Avslutningshögtid i Aula Magna för avgångsstudenter från förskollärarprogram och grundlärarprogra
Avslutningshögtid i Aula Magna för avgångsstudenter.

 

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen anordnar en avslutningshögtid med studenter på Förskollärarprogrammet, Förskollärarprogrammet för barnskötare och Grundlärarprogrammet inriktning fritidshem.

När: Torsdagen den 30 januari 2020.
Tid: kl. 15.30-17.00, med möjlighet till fortsatt mingel efteråt fram till kl. 18.00.
Plats: Aula Magna

Talare

  • Mats Börjesson, professor och prefekt på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
  • Anna-Lena Ljusberg, universitetslektor och programansvarig för grundlärarprogrammet inriktning arbete i fritidshem
  • Bodil Halvars, universitetslektor och programansvarig för förskollärarprogrammet
  • Karin Hultman, universitetslektor i förskoledidaktik
  • Maria Wassrin, lektor i ämnesdidaktik (musik) vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
  • Staffan Guttman, adjunkt i bild vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
  • John Hellström, högskolelektor vid Gymnastik- och idrottshögskolan, samt
  • Anna-Lena Borgström, högskoleadjunkt vid Gymnastik- och idrottshögskolan
  • BUVs alumgrupp: Gudrun Hellström, adjunkt vid avd. för förskollärarutbildning och förskoleforskning samt Annika Flick, adjunkt på avd. för barn- och ungdomsvetenskap.

Konferencier: Mie Josefson, universitetsadjunkt vid avd. för förskollärarutbildning och förskoleforskning.

Anmälan

Högtiden är endast för anmälda studenter. Inbjudan/anmälan till avslutningshögtiden skickas ut i mitten på december.

Examensbevis

Observera att det inte sker utdelning av examensbevis vid avslutningshögtiden. Du ansöker själv om examensbevis när ditt slutbetyg är inrapporterat i Ladok.

Läs om hur du ansöker om examen vid Stockholms universitet. 

Läs mer

Håll kontakten och ta del av evenemang via BUV alumnnätverk

BUVs Studentråd på facebook