Program för introduktionsdagen för förskollärarprogrammet

Pass I. kl. 13.00 - 14.30

 

Kl. 13.00 Välkommen till universitet och institutionen, Studierektor Johanna Unga

Kl. 13.15 Om utbildningen – en förberedelse för förskolläraryrket! Föreståndare Anna Palmer.

Kl.13.50 Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, Studierektor VFU Ulrika Munck Sundman

Kl. 14.00 Om registreringar, studentexpeditionen, ”Mina studier” och lärplattformen Mondo, Information kursadministration

 

14.15–14.30 Fika på egen hand

 

Pass II kl. 14.30 - 15.30

Kl.14.30 En flygande start på förskollärarprogrammet! Johanna Unga och Anna Palmer

Kl.14.50 Alumninformation, Alumnansvarig: Annika Flick

Kl.15.00 Studie- och karriärvägledning/Möjligheter till utbytesstudier, Studie- och karriärvägledare: Maria Forssell, Internationell koordinator: Malin Håkansson

Kl.15.15 Studentrådet/kåren

Kl.15.25 Avslutning, Johanna Unga

 

Välkomna till Studentkårens pub på Café Bojan - Södra husen, A-huset efteråt!

 

Hitta på Campusområdet - Stockholms Universitet!