Julia Callegari.jpg

Julia Callegari gästar BUV.

Callegari, J., & Levander, U. (2019). "Kompetent aktör eller psykiskt skör? Barn- och flickdiskurser i konstruktionen av ungas psykiska ohälsa". Tidskrift för genusvetenskap, 40(1), 73–95.