Fanny Perez Aronsson lägger fram analyskapitel.

Forskningsprojekt: Ungas identitetsformering i separatistiska rum på nätet

Handledare: Rickard Jonsson