Sofia_frankenberg_fotograf_niklas_björling.jpg

Sofia Frankenberg

Interventionsforskning i förskolan: mekanismer, metoder och metaforer

Abstract
Föreläsningen tar sin utgångspunkt i interventionsforskningens möjligheter till gränsöverskridande mellan vetenskaplig kunskapsproduktion och pedagogisk praktik vilket är av betydelse för att bygga en förskola på vetenskaplig grund. I fokus för denna forskningspraktik står ett undersökande av förändringsteorier och verksamma mekanismer för utveckling och lärande, liksom hur metaforer kan användas i ett översättningsarbete mellan vetenskap och praktik. 
Presentation
Sofia Frankenbergs forskning tar sin utgångspunkt i ett utvecklingsvetenskapligt perspektiv med fokus på att beskrivna, förklara och främja barns utveckling och lärande i förskolan. Inom ramen för interventionsstudier studerar hon genom en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder olika undervisningspraktiker i form av utforskande, digitala resurser och pedagogers stöttande och vilka effekter de har på barnens utveckling och lärande. 

Lokal blir Vivi Täckholmssalen.
Svante Arrhenius väg 20 D, Q-salen på kartan (se länk) och mittemot BUV.