I hemmet använder 26% av spädbarnen och 96% av fyraåringarna internet. Borde förskolan därför vara en skärmfri zon? Det tycker flera forskare som menar att vi ännu inte vet vad de digitala verktygen har för påverkan på barns kroppar och hjärnor.

Samtidigt har Regeringen och Skolverket slagit fast att förskolebarn, från och med den 1:a juli i år, ska ges möjlighet att utveckla adekvat digital kompetens. Syftet är att barn ska få en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen, se möjligheter och risker, ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt samt kunna värdera information.

Mindre_MG_3540_susanne_kjällander__foto_björn_dalin_högupplöst-AdobeRGB-30x45_1750x2625.jpg

Andra forskare pekar på demokratiaspekten och menar vidare att skärmtid är ett förlegat begrepp och att det vore att överge barnen att inte lära dem hur de kan bete sig etiskt mot varandra i sociala medier samt hur de kan undvika faror de möter på internet. 

Kom och lyssna när Susanne Kjällander presenterar forskning om förskolebarn och digitala verktyg och när hon samtalar med Hillevi Lenz Taguchi om den polariserade debatten rörande digitalisering i förskolan.
 

Läs gärna in dig på debatten om digitalisering och förskolebarn.
Debatt i Aftonbladet.
I SVT Opinion live den 5/9-19.