Young_male-student-taking-notes-in-classroom. Photo_dotshock.jpg

Carola Wiklund-Hörnqvist, universitetslektor, Institutionen för psykologi, Umeå Universitet, föreläser under seminariedagen för Nätverket för utvecklingsvetenskap och neurovetenskap i utbildning (NUNU). 

Test-effekten

Inom utbildningsväsendet används test främst som ett bedömningsinstrument av elevers kunskapsnivå och inte som ett pedagogiskt verktyg för att stärka lärandet. Ett stort antal vetenskapliga studier (>500) inom kognitiv psykologi har emellertid påvisat att det är gynnsamt att testa sig initialt vid inlärning för bibehållandet av kunskap över tid, vilket givetvis är ett av huvudmålen inom utbildningsväsendet.

Detta fenomen kallas för test-effekten (Roediger & Karpicke, 2006a; 2006b; Rowland, 2014). I denna presentation kommer Carola Wiklund-Hörnqvist att belysa relationen mellan minne och lärande genom att behandla ”test-effekten” i relation till empiriska resultat både från beteendestudier och fMRI studier.  

Programmet för hela seminariedagen: Nätverket för utvecklingsvetenskap och neurovetenskap i utbildning VT 2020

För mer information kontakta:
Hillevi Lenz Taguchi, e-post: hillevi.lenz-taguchi@buv.su.se

 

Hitta hit

Vägbeskrivning

T-banestation: Universitetet.
Roslagsbanan: Universitetet.
Buss: 50, 52, 540, 608, 624C, 628C, 639, 670, 676 och 680.
Bil: östra sidan om Roslagsvägen norr om Roslagstull.