Håkan Forsberg, utbildningssociolog vid Uppsala universitet talar om, i en Bourdieuinspirerad analys: 

”Ojämlikhet i förskolan. Kvantitativa analyser av rekryterings- och segregationsmönster i svensk förskola”.

För mer information kontakta: Anne-Li Lindgren.

Förskoleseminariet, Högre Seminarium, FUFF  är ett öppet seminarium som riktar sig främst till lärare, forskare och forskarstuderande vid institutionen. Om du vill delta, kontakta ansvarig för förskoleseminariet.

Seminariet sker via Zoom, länk meddelas senare.

Installera Zoom
Om du vill installera Zoom (www.zoom.us) är det bara att följa instruktionerna på skärmen – observera att det tar en stund och att du förmodligen behöver klicka på möteslänken igen efter installation. Gör därför detta i god tid före mötets början. Klicka sedan på möteslänken.