Emilie Moberg. Fotograf Niklas Björling, Stockholms universitet
Emilie Moberg. Fotograf Niklas Björling, Stockholms universitet.

Emilie Moberg

Post-ANT inom ramen för analyskursen i Forskarutbildningen.

Kontakt: Hillevi Lenz Taguchi