Lena Aronsson. Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet
Lena Aronsson. Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet

Doktorand

Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning

Forskning

Avhandlingsprojekt

Forskningsprojekt:

Förskoledidaktisk neurovetenskap – en förskola på vetenskaplig grund? En studie om kunskapsteoretiska möten i teori och praktik.

Ämne: Förskoledidaktik, inriktning förskolan och utbildningsneurologi.