Karin Lager
Karin Lager, postdoc vid Högskolan Väst.

 

 

 

 

 

 

Seminarium för Forskningsområdet Fritidshemspedagogik 

Karin Lager, postdoc vid Högskolan Väst, presenterar och diskuterar delar ur sitt senaste forskningprojekt.

Karin Lagers postdoc-projekt handlar om barns fritid i fritidshem. I projektet studeras vad barn möter i fråga om innehåll, aktiviteter samt personella och materiella resurser. Även utvärdering studeras i syfte att utveckla en modell för utvärdering i fritidshem baserat på lärares erfarenheter och barns perspektiv. I presentationen görs några nedslag i det pågående analysarbetet och preliminära resultat kommer att diskuteras.
Kontakta Anna Klerfelt för att få underlag, ca en vecka innan seminariet.

I seminarium för Forskningsområdet Fritidshemspedagogik ligger fokus på barns och personals vardagsliv i fritidshem, utifrån såväl barnperspektiv som barns perspektiv likväl som utifrån samhälleliga, utbildningspolitiska och professionsbaserade perspektiv.