Unga och religion i Sverige

Årets första KUS-seminarium består av två delar och det går självklart att välja vara med på den ena eller bägge av dem:

Maria Klingenberg

Kl. 13.00 -14.00 gästas vi av
Maria Klingenberg, universitetslektor i religionsbeteendevetenskap med didaktisk inriktning vid Teologiska institutionen, Empirisk-praktiska studier av religion och teologi vid Uppsala universitet. Klingenberg presenterar aktuella resultat från en kvantitativ studie och det finns utrymme för frågor och diskussion. 

Kl. 14.00-14.15 Paus

Kl. 14.15-15.00 Efter en rast tar en diskussion om själva KUS vid.
Vi diskuterar hur vi vill att seminariet ska utvecklas framåt - både till form och innehåll. Alla är varmt välkomna att bidra med tankar och idéer, i synnerhet nya medarbetare vid BUV.  

För mer information kontakta: Linnéa Bruno

Seminarier för Kritiska ungdomsstudier är ett öppet seminarium för alla inom akademin som är intresserade av ungdomsforskning ur något slags maktkritiskt perspektiv. KUS har ofta externa gäster, men om många anmäler intresse för att lägga fram textutkast eller presentera sin forskning prioriteras institutionens doktorander.

Seminariet sker via Zoom: 
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/65652425003https://stockholmuniversity.zoom.us/j/65652425003

Installera Zoom
Om du vill installera Zoom (www.zoom.us) är det bara att följa instruktionerna på skärmen – observera att det tar en stund och att du förmodligen behöver klicka på möteslänken igen efter installation. Gör därför detta i god tid före mötets början. Klicka sedan på möteslänken.