Kalle Berggren

Kalle Berggren lägger fram artikelutkastet "Killens arkeologi: Hur unga män artikulerats inom genusforskningen".

Zoomlänk: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/65652425003

Seminarier för Kritiska ungdomsstudier (KUS)
Ett öppet seminarium för alla inom akademin som är intresserade av ungdomsforskning ur något slags maktkritiskt perspektiv. KUS har ofta externa gäster, men om många anmäler intresse för att lägga fram textutkast eller presentera sin forskning prioriteras institutionens doktorander.

För mer information kontakta: Linnéa Bruno, e-post: linnea.bruno@buv.su.se