Seminarier för Kritiska ungdomsstudier

Lena Gunnarsson & Sofia Strid (Örebro univ) 

Unga kvinnor och sugar-dating

Presentation av pågående forskningsprojekt.