"Jypp, Dompa och Peggy Guggenheim: Berättelser om ortensvenska, överklasspråk och social mobilitet i ett innerstadsgymnasium"

 

Anna Åhlund. Fotograf: Niklas Björling, Stockholms universitet

Anna Åhlund, universitetslektor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rickard Jonsson. Fotograf: Niklas Björling, Stockholms universitet.

Rickard Jonsson, professor.