Shahram Mansoory. Foto: Niklas Björling, Stockholms universitet.
Shahram Mansoory. Foto: Niklas Björling, Stockholms universitet.

Slutseminariet (90%) för Shahram Mansoorys avhandling.

Avhandlingens titel:Understanding youth well-being within family contexts: Considering the perceptions of Swedish middle-class fathers, mothers, and youths.

(Det är en sammanläggningsavhandling bestående av en kappatext och tre artiklar).

Extern läsare: prof. Lauree Tilton-Weaver (Örebro universitet).

Intern läsare: prof. Lucas Gottzén.

Handledare: doc. Kari Trost och prof. Ann-Christin Cederborg.

Seminariet sker via Zoom: https://stockholmuniversity.zoom.us/s/68702653463

Seminariet sker på engelska.