Doktorand

Christine Eriksson. Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet
Christine Eriksson. Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet

Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning

Forskning

Avhandlingsprojekt

Förnimmelse och spekulation kring språkets kroppslighet och rumslighet - Röstliga vandringar tillsammans med de yngsta på förskolan

Extern läsare:

Daniel Kock, KTH

Intern läsare:

Anne-Li Lindgren

Huvudhandledare: Hillevi Lenz Taguchi

Biträdande handledare: Monica Sand, PhD, Arkitektur- och Designcentrum

Ämne: Förskoledidaktik