Konferensen vänder sig till personal, lednings- och chefsfunktioner inom kommunal och fristående förskola samt berörda beslutsfattare och forskare. Tanken är att det ska bidra till verksamhetsutveckling som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och på så sätt bidrar till att barn, föräldrar och medborgare erbjuds en likvärdig förskoleverksamhet av hög kvalitet.

Förskolesummit 2019 kommer att arrangeras 3-4 juni 2019.

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen deltar med professorer, universitetslektorer och docenter som föreläsare. Institutionen medverkar även med en monter där det finns möjlighet att träffa representanter från oss och få mer information om bland annat våra masterutbildningar.

Program och mer info om t.ex. tidigare Förskolesummit finns att ta del av på: www.forskolesummit.se