sofia_grunditz_fotograf_niklas_björling.jpg
Sofia Grunditz. Foto: Niklas Björling

Sofia Grunditz

Förskoledidaktik, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Vilan i förskolan 1910-2013. Visuella material och visuell metodologi.

Fakultetsopponent:

Docent Katarina Gustafson, Uppsala universitet.

Betygsnämndsledamöter:

Professor Johannes Westberg, Örebro universitet.

Professor Arniika Kuusisto, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.

Professor Katarina Eriksson Barajas, Linköpings universitet.

Suppleant docent Jenny Wilder, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

 

Handledare:

Professor Anne-Li Lindgren, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.

Fil.dr Sofia Frankenberg, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.

 

Spikning sker den 16 november, i entrén till Frescati hagväg 20B.