Fanny Edenroth Cato
Fanny Edenroth Cato

Akademisk avhandling för avläggande av filosofie doktorsexamen i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet som offentligen kommer att försvaras fredagen den 20 december 2019 kl. 13.00 i Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 12.