I antagningsbeskedet ser du om du är antagen, reservplacerad eller struken efter det andra urvalet.

Läs mer på Antagning.se - andra antagningsbeskedet