Dagliga specialpedagogiska justeringar/arbetssätt och anpassningar i förskolan.

21047164-barn-utflykt. Mostphotos.jpg

En kväll om samarbete mellan förskolan och det specialpedagogiska fältet.

  • 18:30 Föreläsningar av tre medverkande från Specialpedagogiska institutionen och en från Barn- och undomsvetenskapliga institutionen.
  • 19:20 Fika och smörgås.
  • 19:45 Moderatlett samtal om samarbete mellan förskola och specialpedagogik.

En del av "Third tuseday/Tredje tisdag".

Mingel från 17:30.

Anmäl dig till kvällen här!