Besökare på öppet hus får information av studentambassadör. Fotograf Niklas Björling.

Kom och träffa Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen och lärarutbildningarna på Öppet hus den 11 mars kl. 14.00-18.00 i Södra huset, Frescati.

Passa på att ställa frågor till studie- och karriärvägledare om våra program och kurser.

För mer detaljerat program om Öppet hus gå till: su.se/oppethus.