Forskning

Doktorand Denis Tajic, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Varken förberedelseklass eller vanlig klass är bra för alla nyanlända

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen i Frescatibackehusen

BUV-forskare kritiserar SVT i kulturdebatt

”Barns känslor blir oetisk underhållning i SVT-serie”, skriver BUV:s forskare i ett kulturdebattinlägg i DN. SVT-serien ”Våra barns hemliga liv" jämförs med ett ”Expedition Robinson”.

Lyssna även på när Malena Jansson debatterar i Kulturnytt i P1 "Forskare kritiserar SVT-satsningen", och Sofia Frankenberg i Studio Ett (29:45 min. in i programmet).

Close-up-of-students-or-friends-with-smartphones. Foto: Syda Productions, Mostphotos.jpg

Kränkningar och kärlek i ungdomars nätvardag

I en ny avhandling kartlägger Kim Sylwander unga tjejers vardag på sociala medier – en miljö där hat och kränkande handlingar sammanvävs med vänskapsyttringar och kärlek.

Forskaren Anna Klerfelt, BUV

Fritidshemmet – en unik skolverksamhet

Omvärldens blickar riktas mot det unika svenska fritidshemmet. Dags att ta ställning till vilka problem som fritidshemmet kan bidra till att lösa, menar forskaren Anna Klerfelt.

Annelie Fredricson

Om förespråkarna för barnträdgårdsrörelsen

Annelie Fredricsons avhandling handlar om Barnträdgårdens didaktik och vilken betydelse tidskriften Barnträdgården och barnträdgårds-rörelsens förespråkare har haft för Sveriges förskolors utveckling.

Shahram Mansoory. doktorand, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.

Mödrars perspektiv på ungdomars välbefinnande

Hur beskriver svenska mödrar ungdomars välbefinnande? Har det någon betydelse för förhållandet med deras egna ungdomar?

Lina Lundström intervjuas om sin avhandling

Intervju med Lina Lundström

Hur görs vänskap, vilka gränser dras och hur påverkar omgivningen vänskapandet? Vänskapskultur, sociala satelliter och en högstadieklass konstellationer handlar bland annat Lina Lundströms avhandling om. 

Barnnorm och kroppsform - Barnkultursymposiets skrift

Centrum för barnkulturforsknings skriftserie

CBK ger ut en skriftserie som utkommer med ett nummer varje år på ett särskilt tema. Syftet med skriftserien är att vara ett forum för forskare som sysslar med barnkultur samt att sprida forskningsresultat. 

Seminarier, forskarseminarier och konferenser

Här kan du se institutionens olika seminarieserier och vilka de riktar sig till. Är du intresserad kan du alltid kontakta ansvarig för det seminarium du vill ha mer information om.

Forskningsnyheter

  • Intervju med Fanny Peréz Aronsson 2021-01-22 Fanny Peréz Aronsson är aktuell med avhandlingen; Do I look white?: Creating community in online safe spaces for racialized youth. Läs en intervju med henne där hon berättar om varför hon valde sitt ämne.
  • Pippi en viktig röst för barns rätt 2021-01-11 Margareta Aspan, Fil dr i pedagogik, BUV, skriver i SvD:s Under strecket om barnens rättigheter, 75 år sedan första boken om Pippi Långstrump kom ut och året då Sverige inkorporerat FN:s konvention om barnets rättigheter i lag.
  • "En sten i magen - rättigheter för barn utan undantag" - ny antologi. 2020-11-13 Under våren 2020, i skuggan av en rådande coronapandemi, har ett antal organisationer larmat om ökat våld mot barn, ökat antal internetrelaterade brott mot barn och ökande antal orossamtal från barn. Margareta Aspan, Rebecka Brinch och Malena Jansson, tre forskare från olika ämnen – teatervetenskap, barn- och ungdomsvetenskap samt mediestudier – vid Stockholms universitet har här skrivit fördjupande reflektioner kring barns villkor och barns rättigheter utifrån barnkonventionen.
  • BUV firar Ann Åbergs hedersdoktorat 2021-01-20 Den 5 februari firar BUV Ann Åbergs hedersdoktorat på institutionen för barn- och ungdomsvetenskap, där hon föreläst varje termin de senaste 15 åren för förskollärarstuderande och samarbetat med lärare och forskare.
Disputationer
Sara Backman Prytz berättar om sin skolforskning

Få förståelse för barnhistoria

Sara Backman Prytz forskning handlar om utbildningshistoria och om barn- och ungdomshistoria. Du som läser till förskollärare vid Stockholms universitet kommer att möta Sara Backman Prytz som lärare.

BUV_Forskare_ Mie_Josefson. Foto_Mats Edman.jpg

Intervjuer och föreläsningar

Om forskning av lärare, doktorander och forskare.

KONTAKT

Prefekt och forskningsansvarig
Mats Börjesson
prefekt@buv.su.se

Föreståndare avdelningen Barn- och ungdomsvetenskap
Rickard Jonsson

Föreståndare avdelningen Förskoledidaktik
Anna Palmer

Studierektor forskarutbildning
Anna Westberg Broström

Forskningshandläggare
My Bodell

Institutionen på Facebook