BUVs Forskarutbildningsdag 2018
BUVs Forskarutbildningsdag 2018

Här finns information om forskarna på Barn- och ungdomsvetenskapliga insitutionen. Under profilsidorna finns deras CV, nyckelord kring forskning, undervisning och publikationer.

Forskarna är uppdelade efter avdelning/forskningsområde:

Se också intervjuer och föreläsningar av och med BUVs forskare.

Tips och råd till blivande doktorander

Är du intresserad av att doktorera? Läs våra disputanters och forskares tankar och tips inför att disputera och forska.
Christine Eriksson och Ylva Lorentzons tips till blivande doktorander.