Doktorander inom barn- och ungdomsvetenskap

Martina Wiksten__01_mindre_kvadrat.jpg

Martina Wiksten

Mitt avhandlingsprojekt är en del av Humor på allvar: Makt och motstånd i multietniska utbildningskontexter, tillsammans med Rickard Jonsson och Anna Gradin Franzén. Inom ramen för projektet har jag ett särskilt fokus på humor som ett disciplineringsverktyg och som retorisk resurs för identitetsskapanden. Jag intresserar mig för sociala kategorier och makt, såsom klass, kön och etnicitet.

Disputationer
Sara Backman Prytz berättar om sin skolforskning

Få förståelse för barnhistoria

Sara Backman Prytz forskning handlar om utbildningshistoria och om barn- och ungdomshistoria. Du som läser till förskollärare vid Stockholms universitet kommer att möta Sara Backman Prytz som lärare.

BUV_Forskare_ Mie_Josefson. Foto_Mats Edman.jpg

Intervjuer och föreläsningar

Om forskning av lärare, doktorander och forskare.

KONTAKT

Prefekt och forskningsansvarig
Mats Börjesson
prefekt@buv.su.se

Föreståndare avdelningen Barn- och ungdomsvetenskap
Rickard Jonsson

Föreståndare avdelningen Förskoledidaktik
Anna Palmer

Studierektor forskarutbildning
Anna Westberg Broström

Forskningshandläggare
My Bodell

Institutionen på Facebook