Innehållet inbegriper kunskap om hur posthumanistisk och feministisk, affirmativ kritisk forskning förhåller sig till och gör ett tillägg till andra samhällsvetenskapliga forskingsperspektiv inom utbildningsforskningen (inklusive förskoledidaktik) och i barn och ungdomsvetenskap. Undervisningen sker i föreläsningsform, praktiska experimentella övningar, samt skriftliga och muntliga framställningar.

Kursen kommer att ges från och med våren 2018 med start den 12 april. För mer information läs på kurshemsidan för Postperspektiv: teori och metodologi i utbildningsforskning samt barn- och ungdomsvetenskap, 7,5 hp.